02135720000 / ایران

درباره این شماره

شماره 02135720000 از نوع تلفن تلفن ثابت از شهر و استان تهران کشور ایران می باشد. 02135720000، 87 بار در Whoiscalls.com جستجو شده است.
اطلاعات بیشتری از جمله مبدا و آمار براساس 70 گزارش برای شماره 02135720000 بدست آورید.

02135720000 (استان تهران, ایران)

کاربران ما شماره 02135720000 را 70 بار گزارش و 87 بار جستجو کرده اند. بر همین اساس این شماره خطرناک دسته بندی شده است. این شماره بعنوان تلفن ثابت در کشور ایران ثبت شده است.

در این صفحه, 22 کاربر این شماره را کلاهبرداری / تماس خودکار اعلام کرده اند.

بیشترین کلمات ذکر شده در گزارش های کاربران عبارتند از کلاهبرداری / تماس خودکار (22), نظرسنجی (1), ایمن (1), سایر (6).


تعداد جستجوها

87

جستجو در 3 ماه گذشته:

50


آخرین جستجو :

09 May 2023

تعداد نظرات :

30

Nov 06 2022

تماس گرفته ،شخص مشکوک است

Aug 30 2022

اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + سایر

Aug 30 2022

اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی

Jul 26 2022

به من 3 بار تماس گرفتن گفتن از نظارت قوه قضایی تماس میگیرن اول مرد جوانی تماس گرفت بار دوم پیرمری تماس گرفت کلاهبرداریه

Jul 26 2022

به من 3 بار تماس گرفتن گفتن از نظارت قوه قضایی تماس میگیرن اول مرد جوانی تماس گرفت بار دوم پیرمری تماس گرفت کلاهبرداریه

Jul 26 2022

اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 8 مهر 1400: کلاهبرداری / تماس رباتی

Jul 26 2022

اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 3 مهر 1400: بد + سایر

Jul 26 2022

شماره اطلاعات سپاه

Jul 26 2022

کلاهبرداری

تجربه شما با شماره(ضروری)

سایر جستجوهای مرتبط با این شماره

چه کسی از 021 3572 0000 تماس می گیرد
تماس ناخواسته از +98 21 3572 0000
تماس ناشناس از 0982135720000
دریافت تماس از +982135720000
چه کسی از 02135720000 تماس می گیرد
دریافت تماس از +982135720000

اعداد اخیرا جستجو شده

این شماره را چگونه ارزیابی می کنید؟