02164140000 / ایران

درباره این شماره

02164140000 is a Landline phone number which is located in the city of استان تهران in ایران. 02164140000 has been searched 71 times on Whoiscalls.com.
Get more information on the 02164140000 number, origin, and statistics based on 75 reports.

02164140000 (استان تهران, ایران)

We have received 75 reports and 71 lookups for this number 02164140000 and our community has given it a - caller rating based on -s ratings. This phone number is registered as a landline in ایران.

در این صفحه, 0 کاربر این شماره را بعنوان - اعلام کرده اند.

بیشترین کلمات ذکر شده در گزارش های کاربران عبارتند از کلاهبرداری / تماس خودکار (1), نظرسنجی (1), سایر (1).


تعداد جستجوها

71

جستجو در 3 ماه گذشته:

29


آخرین جستجو :

08 May 2023

تعداد نظرات :

3

Jul 26 2022

ظاهرا از واحد پاسخگوی مردمی بانک ملیه

تجربه شما با شماره(ضروری)

سایر جستجوهای مرتبط با این شماره

چه کسی از 021 6414 0000 تماس می گیرد
تماس ناخواسته از +98 21 6414 0000
تماس ناشناس از 0982164140000
دریافت تماس از +982164140000
چه کسی از 02164140000 تماس می گیرد
دریافت تماس از +982164140000

اعداد اخیرا جستجو شده

این شماره را چگونه ارزیابی می کنید؟